Italijanska vina

Italijanska vina pokrivaju značajan deo međunarodnog tržišta vina.
Mi smo pažljivo odabrali vina sa dugom tradicijom I geografskim poreklom. Takođe, kod nas možete naći penušava vina iz poznate slovenačke vinoteke Istenič, vina sa preko 20 međunarodnih priznanja za kvalitet.